Results

TrustPay announces new partnership with MuchBetter

Computer users and programmers have become so accustomed to using Windows…

TrustPay announces new partnership with MuchBetter

Computer users and programmers have become so accustomed to using Windows…

TrustPay announces new partnership with MuchBetter

Computer users and programmers have become so accustomed to using Windows…

24. januára 2023

Obchodnícky portál – užívateľské prístupy

autor: TrustPay
Sledujte nás:

Obchodnícky portál je moderné a inovatívne rozhranie /back-office/, kde si naši klienti vedia spravovať svoje nastavenia platobnej brány, projekty, prezerať transakcie, grafy a štatistiky, zostatky, či sledovať výplaty a to všetko na jednom mieste.

V rámci nášho Obchodníckeho portálu existuje niekoľko užívateľských prístupov v závislosti od právomocí jednotlivých zamestnancov, ktoré im chcete prideliť.

V blogu nižšie vám priblížime jednotlivé typy prístupov, ktoré portál ponúka.

TrustPay - obchodnícky portál - náhľad
Obchodnícky portál – náhľad

Typy užívateľských prístupov podľa hierarchie

Director / Štatutár

Štatutár má najvyššie právomoci a môže pristupovať ku všetkým údajom a nastaveniam v Obchodníckom portáli a meniť ich. Tiež môže pridávať projekty/ URL a pridávať alebo meniť výplatný účet, na ktorý obchodníkovi vyplácame prostriedky, či meniť frekvenciu tohto vyplácania.

S týmto typom prístupu tiež môžete ukončiť spoluprácu a tým aj „terminovať“ účet ako jediný v hierarchii.

Na štatutára spoločnosti, ktorý je zároveň majiteľom účtu, zbierame aj tzv. KYC / „know your customer“/ dokumenty, ktorými sú identifikačný dokument ako občiansky preukaz alebo cestovný pas a dokument zobrazujúci adresu trvalého bydliska a tiež vykonávame online verifikáciu cez našu online aplikáciu.*

So štatutárskym prístupom môžete aj pridávať a odstraňovať ostatných používateľov v portáli.

Admin / Administrátor

Admin môže meniť nastavenia a pristupovať ku väčšine údajov v Obchodníckom portáli. Tento prístup obsahuje v podstate rovnaké právomoci ako prístup štatutára okrem:

  • zmeny alebo pridania výplatného účtu
  • vypovedania/terminovania účtu

Pri pridávaní užívateľa s administrátorským prístupom je potrebné tiež nahrať aj tzv. KYC / „know your customer“/ dokumenty priamo v Obchodníckom portáli.

Finančné oddelenie

Používateľ s finančným prístupom vidí už uložené nastavenia, ale nemôže ich meniť. S týmto prístupom môžete sťahovať výpisy transakcií a meniť periódu vyplácania prostriedkov.

Finančné oddelenie má prístup k údajom a nástrojom potrebným na riadenie platieb a transakcií, ktoré zvyčajne potrebujú ku výkonu svojej agendy. Napríklad právo na vrátenie platby alebo manuálne vytváranie výpisu. Udeľuje sa zväčša účtovníkom danej spoločnosti.

Technické oddelenie

Používateľ s prístupom „Technical“ má prístup k nástrojom a údajom potrebným na riadenie a údržbu systému. Takýmito sú napríklad zmena a vloženie API kľúča, prispôsobenie dizajnu platobného okna, notifikácie a iné technické nastavenia. Tento prístup je vhodný pre programátorov, developerov alebo správcov e-shopu.

Podpora

Podpora má prístup k informáciám a nástrojom potrebným na poskytovanie pomoci a riešenia problémov klientov. Sem spadá napríklad sťahovanie reportov a možnosť refundácie – „vrátenie platby“. Žiadne nastavenia ale meniť nemôže. Prístup je ideálny pre vašu zákaznícku podporu.

Riešenie sporov

S týmto prístupom si viete prezerať transakcie a iné dáta, ale na rozdiel od podpory neviete transakcie refundovať. Prezeranie výpisov je možné, ale sťahovanie je vypnuté.

Pasívny prístup

Ide o prístup, ktorý slúži len na prezeranie údajov a informácií, bez možnosti ich upravovania a akéhokoľvek zasahovania do už uložených nastavení.

TrustPay - obchodnícky portál - pasívny prístup
Typy prístupov v Obchodníckom portáli

Niekoľko pravidiel na záver:

  • Počet užívateľov s rôznou právomocou na projektoch nie je obmedzený
  • Nie je možné kombinovať typy prístupov pre jedného používateľa v jednom projekte
  • Jeden používateľ môže mať rôzne typy prístupov na rôzne projekty. V jednotlivom projekte môže mať ale iba jeden typ prístupu.
  • Používateľ musí mať jedinečnú emailovú adresu
  • Pridať nového používateľa na projekt je možné v rámci Obchodníckeho portálu v časti „Používatelia“. Pridať ho môžu len prístupy Štatutár alebo Admin.
  • Ak ide o pridanie existujúceho používateľa (tj. už má napr. finančný prístup na jeden projekt), štatutár alebo administrátor ho môžu pridať na ďalší projekt, priamo v Obchodníckom portáli pomocou: „Používatelia – Správa používateľov“ nájde konkrétneho užívateľa a pridá ho na ľubovoľný projekt. Rovnako jednoducho môže používateľa aj odstrániť.

Rozdelenie prístupov je nevyhnutné na bezproblémové a hlavne bezpečné využívanie Obchodníckeho portálu. V prípade, ak máte akékoľvek otázky, alebo nejasnosti vo výbere správneho prístupu pre členov vašej spoločnosti, kontaktujte náš tím na podpora@trustpay.eu a radi vám poradíme.


*Overenie totožnosti osoby, ktorá koná v mene spoločnosti, sa vyžaduje v zmysle platnej legislatívy SR pre finančné inštitúcie. Overenie prostredníctvom verifikačného linku trvá asi 1,5 minúty a vykonáva sa jednoducho cez smartphone.

Mohlo by vás zaujímať

Pomáhame rásť našim klientom a my tak rastieme s nimi
TrustPay za posledný rok predstavil veľa fantastických zmien, ktorými sme vypočuli potreby našich partnerov a priniesli sme na trh nové a lepšie služby. Nechceme byť len jedna z mnohých platobných brán na trhu, ale chceme byť pre našich klientov partnerom v ich podnikaní.
Economy
author: TrustPay
Ako v TrustPay vyplácame peniaze vyzbierané za platby od vašich zákazníkov?
Čo je výplatný účet a kde si ho môžete nastaviť? Prevedieme vás celým procesom a možnosťami vyplácania.
Economy
author: TrustPay
Okamžitá výplata: Vyplácame vaše peniaze na počkanie
Chceme pre vás len to najlepšie a preto sme vám uľahčili prístup k výplatám. Zaviedli sme novinku, vďaka ktorej si môžete vyberať peniaze z účtu vždy, keď to potrebujete.
Economy
author: TrustPay